Oczekujemy Pana

20221125 191619

 

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania i przygotowania na przyjście Chrystusa. W pierwszej części (do 16 grudnia) będziemy pochylać się nad tajemnicą powtórnego przyjścia Pana na końcu czasów. Druga część (od 17 do 24 grudnia) będzie stanowić bezpośrednie przygotowanie do celebrowania pamiątki pierwszego przyjścia Chrystusa na ziemię – na uroczystość Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze ten czas na słuchanie słowa Bożego oraz wchodzenie w tajemnicę bliskości Boga, który przychodzi jako Emmanuel – Bóg z nami.

Módlcie się za nami...

DSC02354

Dziś uroczystość Wszystkich Świętych. To radosny dzień, w którym Kościół upamiętnia wszystkich znanych i nieznanych Świętych i Błogosławionych. Oni osiągnęli już wieczną chwałę, a dziś są naszymi orędownikami przed Bogiem. Przypominają nam jak przeżyć nasze życie. Na pytanie: „Jak można stać się dobrym chrześcijaninem?” – odpowiedź wydaje się prosta: trzeba, aby każdy – na swój sposób – czynił to, co mówi Jezus, głosząc błogosławieństwa będące swoistą „konstytucją królestwa Bożego”. W nich zostało naszkicowane oblicze Mistrza, do ukazywania którego w życiu codziennym jesteśmy powołani. Błogosławieństwa są komentarzem do przykazań Dekalogu i ich pogłębieniem. Stanowią „dowód tożsamości chrześcijanina”, który na co dzień musi konfrontować się z wieloma przeciwnościami. Błogosławiony to przecież szczęśliwy, czyli święty.

Niech odpoczywają w pokoju....

       FB IMG 1666986650436Dzisiaj, tj. 28 października o godz. 11:00, ks. bp Radosław Orchowicz odprawił  Mszę św. w intencji pomordowanych u początku II wojny, na polu zdziechowskim. Jak do tego doszło?     
Po zdobyciu Kłecka 10 września 1939 roku do Zdziechowy docierają  niemieckie oddziały 12 pułku Grenzschutzu. Na rozstawionych  w okolicznych wioskach posterunkach zatrzymują łącznie  około 300 Polaków z okolic Zdziechowy oraz wielu uchodźców z powiatów wągrowieckiego, obornickiego i chodzieskiego. Wszyscy są przetrzymywani w zabudowaniach gospodarczych miejscowego dworu.

Oddanie 33

33
Od piątku 14 października pragniemy rozpocząć indywidualne maryjnie rekolekcje, by zakończyć je wspólnym złożeniem ślubowania, w środę 16 listopada na Mszy św. o godz. 18:00, we wspomnienia MB Miłosierdzia; niech to będzie także nasze duchowe przygotowanie na Nawiedzenie Obrazu Jasnogórskiego. W rekolekcjach można uczestniczyć w dwojaki sposób: bądź rozważając każdy z 33 dni w publikacji książkowej bądź poprzez stronę internetową:  https://oddanie33.pl/33dni Rekolekcje kończy akt zawierzenia się Matce Bożej:
 
“Maryjo, która cała jesteś czułością Boga dla mnie,
Matko Jezusa, Matko Kościoła i moja Matko, Królowo Polski i świata,
Ja………………………………….,
uznając swoją słabość i grzeszność
odnawiam i potwierdzam przymierze Chrztu świętego.
Wyrzekam się na zawsze grzechu, szatana i wszystkich jego dzieł.
 
W Twojej obecności Maryjo - wyznaję dziś wiarę
w Jezusa Chrystusa - mojego jedynego Pana i Zbawiciela
Uznając testament z Krzyża: “Oto Matka twoja”,
przyjmuję dziś Ciebie Maryjo za moją Matkę i Królową.
 
Maryjo! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa i mocą Jego Miłości -
poświęcam się całkowicie Twojemu Niepokalanemu Sercu:
oddaję Ci całkowicie ciało i duszę swoją, moje serce i moją wolę,
moją pamięć i mój rozum, wszystkie myśli i pragnienia,
całe moje życie i moją działalność,
całą moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość,
mój czas i moje decyzje oraz wszystkie moje dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy,
dla wypełnienia woli Ojca, dla spełnienia pragnień Jezusa, dla radości i chwały Ducha Świętego oraz z miłości ku Tobie i dla ratowania dusz braci i sióstr naszych. Amen.
 
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.
Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc Wspomożycielko wiernych, by moje serce, moja rodzina, parafia, Ojczyzna i cały świat - stały się rzeczywistym Królestwem Twojego Syna i Twoim.
 
Maryjo, moja Matko i Królowo - chcę, abyś mogła żyć, działać i kochać we mnie i przeze mnie. Amen.”

Tajemnice różańcowe.

rózaniec

 

Trwa październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszam wszystkich: dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w nabożeństwie różańcowym. Osoby, które nie mogą przybyć na modlitwę do świątyni, zachęcam do indywidualnego odmawiania różańca. Przypominam także, że w niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty – tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, w czwartki – tajemnice światła. Osoby modlące się na różańcu mogą zyskać łaskę odpustu zupełnego, czyli darowanie kar czyśćcowych za grzechy.