Do Ciebie Matko Szafarko łask....

DSC02123

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj do Ciebie, aby błagać o Twoją pomoc. Nie liczę na moje zasługi ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twojego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, byś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i potrzebuję …(przedstaw Matce Bożej Twoje prośby).Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielić nam wszelkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.

Ustanowię Cię światłością dla pogan

DSC02105

 

W dzień zakończenia Oktawy Bożego Ciała, przypada obchodzimy uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. W ciągu roku liturgicznego uroczyście wspominamy tylko dzień narodzin Jezusa, Maryi oraz Jana Chrzciciela. Sam Zbawiciel określił Jana Chrzciciela mianem „największego między narodzonymi z niewiasty”. Jemu przypadła w udziale misja przygotowywania ludzkich serc na przyjęcie Zbawiciela. Niech jego wstawiennictwo wyprasza nam Bożą pomoc i umacnia wiarę w Jedynego Zbawiciela świata, a cześć ku Chrystusowi Eucharystycznemu pokrzepia nasze serca. 

Jam jest chleb żywy!

DSC02030

 

Melchizedek, którego imię znaczy król sprawiedliwy był starotestamentalnym kapłanem Boga Najwyższego. Stanowi on figurę i zapowiedź Jezusa, prawdziwego Króla Sprawiedliwości, doskonałego Kapłana, który sam siebie składa Bogu w ofierze. Również chleb i wino, które wtedy były zwykłym posiłkiem dla Abrahama i jego ludzi, w rękach Jezusa stają się Jego Ciałem i Krwią. Z woli Jezusa i Jego mocą stają się pokarmem na życie wieczne dla wszystkich ludzi, aż do skończenia świata. Ten niezwykły cud dokonuje się podczas każdej Mszy Świętej. W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w święto Eucharystii ta prawda wybrzmiewa jeszcze mocniej.

Mądrość zrodzona przed stworzeniem świata.

3p

 

Jesteśmy przyzwyczajeni do korzystania z informacji, do gromadzenia zasobów wiedzy, dlatego trudno nam otworzyć się na tajemnicę Bożej mądrości. Podobnie też ludzki umysł ma problem z przyjęciem tajemnicy Trójcy Świętej. Z pomocą w nauce rozumienia tajemnic Bożych przychodzi Duch Święty. Dzięki Niemu człowiek już w chwili chrztu otrzymuje niezatarty znak tajemnicy Osób Boskich. A odnawia swoją łączność z Trójcą, kiedy z wiarą kreśli na sobie znak krzyża, wymawiając Imiona Boskie. Pan sam stwarza nam drogę do spotkania z misterium swojej obecności, wielkości, świętości.

Paraklet wszystkiego Was nauczy.

d2

Obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Wspominamy dzień, kiedy na zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów zstąpił Duch Święty pod postacią ognistych języków. Dzięki Jego mocy uczniowie wyszli z Wieczernika, aby głosić całemu światu orędzie zbawienia.Mimo dwóch tysięcy lat odczytywania Objawienia Osoba Ducha Świętego umyka naszemu poznaniu. W rzeczywistości więcej możemy powiedzieć o działaniu Ducha Świętego niż o Nim samym. Rozpoznajemy Go po Jego uświęcającym działaniu, po darach i charyzmatach. Jezus wprawdzie nadaje Mu imię: Paraklet, które możemy tłumaczyć jako adwokat, pocieszyciel, doradca, pomocnik. Paraklet został wysłany do serc naszych, abyśmy mogli otrzymać nowe życie dzieci Bożych. Natomiast Jego działanie jest podobne do roli duszy w żywym organizmie ludzkim, w którym jest ona źródłem życia i jedności.