Uniósł się w ich obecności w górę

12

 

Jezus, rozstając się ze swoimi uczniami i błogosławiąc ich, wstępuje do nieba. Zapewnia ich, że również po swoim odejściu zawsze będzie im towarzyszył i wspierał ich swoją mocą, by zdołali świadczyć o Nim. Wniebowstąpienie jest uwielbieniem i wywyższeniem Syna Bożego. Kiedy Pan wstąpił do nieba, zaniósł do Ojca nasze człowieczeństwo, które przyjął w łonie Matki Dziewicy, i nigdy już go nie porzuci. Mamy utkwić w Nim naszą nadzieję, która stanowi dla człowieka moc pośród cierpień, doświadczeń i przeciwieństw. Nadzieja na niebo, do którego nikt z nas nie może wejść wyłącznie o własnych siłach, wynika z przyjęcia w swoim życiu Jezusa, który prowadzi nas do radości swego Ojca.

Chwalcie z nami Panią świata...

maj

 

Trwa miesiąc maj, w którym w sposób szczególny oddawajemy cześć Matce Zbawiciela. W naszej świątyni nabożeństwo majowe w dni powszednie o godz. 17:30, w niedzielę o godz. 19:00 przy Figurze MB. Serdecznie zapraszam, aby śpiewem Litanii loretańskiej wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w naszych codziennych potrzebach. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach majowych w kościele, zachęcam do modlitwy przy kapliczkach, których nie brakuje.

"Oto jest dzień, który dał nam Pan..."

DSC02029

 

Tradycyjnie już w trzecią niedzielę maja w naszej parafii odbywa się Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. W tym roku po raz pierwszy w życiu przyjęło Ciało Chrystusa  podczas Eucharystii piętnaścioro dzieci z naszej parafii. Jest to wielkie święto i wyjątkowy dzień dla naszej wspólnoty.

Nowe przykazanie.

prz

Znakiem rozpoznawczym wspólnoty uczniów Jezusa jest wzajemna miłość, na którą istnieje ogromne zapotrzebowanie w świecie. Jest to jednocześnie najważniejsze apostolstwo, jakie chrześcijanie mogą spełniać na świecie, i najlepsze świadectwo wiary. Nowe Prawo, które jako swoją ostatnią wolę Jezus daje w Wieczerniku, stanowi również znak jedności we wspólnocie wierzących. Jest nie tyle wynikiem poświęcenia się dla innych, co raczej najgłębszym pragnieniem serca i osobistym zyskiem dla kogoś, kto kocha. Każdy człowiek odnosi bowiem korzyść, gdy jest kochany. Jednak największą korzyść odnosi ten, kto kocha innych, dając im siebie, na wzór Jezusa.

Jezus - dobry Pasterz.

pasterz

Dla Boga każdy człowiek jest kimś konkretnym, a nie przypadkowo spotkanym anonimem. Tę prawdę potwierdza Jezus, który w odpowiedzi na pytanie o swoją mesjańską tożsamość mocno podkreśla żywą relację ze swymi owcami. Relacja ta opiera się na współdziałaniu. Z jednej strony owce słuchają głosu Pasterza i idą za Nim. Z drugiej natomiast Pasterz zna je po imieniu i obdarza życiem wiecznym. Jezus jako Dobry Pasterz oczekuje od swoich owiec gotowości słuchania Jego głosu i pójścia za Nim. W ten sposób Ewangelista uświadamia nam głęboką prawdę o konieczności współpracy człowieka z Bogiem w dziele zbawienia. Dziś przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Prośmy Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza, aby nie zabrakło głosicieli Ewangelii i szafarzy sakramentów świętych.